Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 14.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Metsäsairila Oy / hallituksen jäsenen vaihtuminen

MliDno-2023-1294

Valmistelija

  • Janne Skott, taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Vesa Tikkanen (SD) on toiminut sosiaalidemokraattisen puolueen nimeämänä henkilönä Metsäsairila Oy:n hallituksessa. Tikkanen on eronnut puolueesta ja hänen tilalleen Metsäsairila Oy:n hallitukseen nimetään seuraavassa yhtiökokouksessa uusi henkilö. Yhtiökokouksen ajankohta ei ole vielä tiedossa.

Mikkelin kaupungin konserniohjeen mukaisesti henkilöesityksistä eri yhteisöjen toimielimiin päättää konserni- ja elinvoimajaosto. Eronneen henkilön edustama puolue toimittaa kokoukseen esityksensä uudesta hallitukseen valittavasta henkilöstä. 

Mikkelin kaupungin edustajana Metsäsairila Oy:n yhtiökokouksissa toimii kaupunkikehitysjohtaja ja varalla kaupunginlakimies.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää Metsäsairila Oy:n hallitukseen esitettävän henkilön, ja ohjeistaa kokousedustajaa tarpeen mukaisesti.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto päätti ohjeistaa yhtiökokousedustajaa siten, että Metsäsairila Oy:n hallitukseen nimetään Reijo Hämäläinen.

Tiedoksi

Metsäsairila Oy/toimitusjohtaja, nimetty henkilö, kokousedustaja

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.