Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 14.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Konserniyhtiöiden kuuleminen / Metsäsairila Oy

MliDno-2023-803

Valmistelija

  • Janne Skott, taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki on määritellyt talousarviossa yhdelletoista tytäryhtiölle valtuustoon nähden sitovat tavoitteet. Näiden yhtiöiden tehtävänä on palvelutuotannon hoitaminen tai kaupungin kehittämistoimintaan keskeisesti osallistuminen. Yhteisöjen tavoitteet valmistellaan yhteistyössä tytäryhtiön ja yhteisön konsernivastuuhenkilön kanssa.  

Osana Mikkelin kaupungin toteuttamaa omistajaohjausta ja konsernivalvontaa yhtiöt kutsutaan vuosittain tai tarvittaessa useammin konserni- ja elinvoimajaoston kuultavaksi. Tilaisuuksissa keskustellaan mm. yhtiöiden ajankohtaisista asioista, viimeaikaisesta kehityksestä sekä tulevaisuudennäkymistä.

Metsäsairila Oy on kutsuttu kuultavaksi konserni- ja elinvoimajaoston kokoukseen tiistaina 14.3.2023. Myös Metsäsairila Oy:n tytäryhtiö Biosairila Oy on kutsuttu mukaan tilaisuuteen. Yhtiöitä tilaisuudessa edustavat toimitusjohtajat Ville Kakkonen ja Mikko Liukkonen, sekä Metsäsairila Oy:n hallituksen puheenjohtaja Olli Miettinen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee saadun katsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että  Metsäsairila Oy:n toimitusjohtaja Ville Kakkonen, Biosairila Oy:n toimitusjohtaja Mikko Liukkonen ja hallituksen puheenjohtaja Olli Miettinen selostivat asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.