Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 14.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Kehittämisalustojen esittely / EcoSairila

MliDno-2023-1275

Valmistelija

  • Janne Skott, taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin elinvoimaisuutta edistavät strategiset kehittämisalustat kutsutaan vuosittain tai tarvittaessa useammin konserni- ja elinvoimajaoston kuultavaksi. EcoSairila-kehittämisalustan tilannekatsaus annetaan jaostolle 14.3.2022 kokouksessa. Katsauksen antavat MikseiMikkelin kiertotalouden tiiminvetäjä Kimmo Haapea sekä Mikkelin kaupungin BEM-koordinaattori Juha Kauppinen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee saadun katsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että BEM-koordinaattori Juha Kauppinen ja  Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n kiertotalouden tiiminvetäjä Kimmo Haapea selostivat asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.