Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 14.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Kaupungin edustajien nimeäminen keskeisten yhteisöjen sääntömääräisiin kokouksiin

MliDno-2021-2931

Valmistelija

  • Janne Skott, taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Hallintosäännön 28 §:n mukaan konserni- ja elinvoimajaosto nimeää kaupungin edustajat niiden yhteisöjen kokouksiin, joissa kaupungilla on puhevalta, sekä vastaa tarpeellisten toimintaohjeiden antamisesta kokousedustajille. Mikäli kokousten esityslistalla on asioita, joihin tarvitaan Mikkelin kaupungin ennakkokanta, tai muutoin merkittäväksi katsottavia asioita, kuten henkilönimeämisiä yhteisöjen toimielimiin, tuodaan kokouskutsu ja esityslista konserni- ja elinvoimajaoston käsiteltäväksi.

Kokousedustukset vahvistettiin konserni- ja elinvoimajaoston päätöksellä 31.8.2021 § 73 valtuustokauden 2021-2025 ajalle. Päätöstä tulee päivittää tarpeen mukaan, kun yhteisöissä tapahtuu muutoksia tai kun edustajiin on tarpeen tehdä muutoksia.

Alla olevassa taulukossa on päivitetty esitys edustajista. Oheismateriaalina esitetyssä dokumentissa on nähtävissä eriteltynä ne kohdat, joissa on tapahtunut muutoksia aiempaan päätökseen nähden.

 

Tytäryhtiöt    
Yhteisö Edustaja Varaedustaja
Etelä-Savon Energia Oy kaupunginjohtaja hallintojohtaja
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy kaupunginjohtaja kaupunginlakimies
Kiinteistökehitys Naistinki Oy kaupunkikehitysjohtaja kaupunginlakimies
Metsäsairila Oy kaupunkikehitysjohtaja kaupunginlakimies
Mikalo Oy kaupunkikehitysjohtaja kaupunginlakimies
Mikkelin Asumisoikeus Oy kaupunkikehitysjohtaja kaupunginlakimies
Mikkelin opiskelija-asunnot Oy kaupunkikehitysjohtaja kaupunginlakimies
Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy kaupunkikehitysjohtaja kaupunginlakimies
Mikkelin Jäähalli Oy hallintojohtaja kaupunginlakimies
Mikkelin Ravirata Oy hallintojohtaja kaupunginlakimies
Kiint.Oy Kenkäveronniemi hallintojohtaja palvelujohtaja
Etelä-Savon Koulutus Oy sivistysjohtaja kaupunginlakimies
As Oy Pirttitie III kiinteistöjohtaja kiinteistöpäällikkö
As Oy Tuppura palvelujohtaja hallintojohtaja
As Oy Hirvipari palvelujohtaja hallintojohtaja
Kiint.Oy Mikkelin Takojankatu 1 palvelujohtaja kaupunginlakimies
Mikkelin Arkistotalo Oy palvelujohtaja taloussuunnittelupäällikkö
Kiint.Oy Mikkelin Tietotaitokortteli palvelujohtaja strategia- ja kehityspäällikkö
Kiint. Oy Ristiinan Suopursu kiinteistöpäällikkö kaupunginlakimies
     
     
Osakkuusyhtiöt    
Yhteisö Edustaja Varaedustaja
Kaakkois-Suomen Amk (Xamk) Oy hallintojohtaja kaupunginlakimies
Mikkelin Mikaeli Oy hallintojohtaja kaupunginlakimies
Saimaa Stadiumi Oy sivistysjohtaja hallintojohtaja
Kyyhkylän Asuntolat Oy palvelujohtaja kaupunginlakimies
Mikkelin Toriparkki Oy palvelujohtaja taloussuunnittelupäällikkö
Kiint.Oy Otavan Ketola palvelujohtaja taloussuunnittelupäällikkö
Kiint.Oy M:lin mlk:n Kuuselankulma palvelujohtaja kiinteistöpäällikkö
Kiint.Oy Kattilansillan kauppakeskus palvelujohtaja kiinteistöjohtaja
Kiint.Oy Mikkelin Musiikkiopistotalo palvelujohtaja kaupunginlakimies
Kiint. Oy Mikkelin Torikioski palvelujohtaja kaupunginlakimies
AsOy Orijärven Kyläpuisto palvelujohtaja strategia- ja kehityspäällikkö
Kiint. Oy Laaninkulma palvelujohtaja strategia- ja kehityspäällikkö
     
Vähemmistöosuusyhtiöt    
Yhteisö Edustaja Varaedustaja
Suur-Savon Sähkö Oy kaupunginjohtaja kaupunginlakimies
Itärata Oy kaupunginjohtaja hallintojohtaja
AsOy Jääkärinkatu 29 strategia- ja kehityspäällikkö palvelujohtaja
AsOy Kvartetti kiinteistöpäällikkö kiinteistöjohtaja
AsOy Mikkeli kiinteistöjohtaja rakennuttamispäällikkö
Amplus Holding Oy kaupunkikehitysjohtaja talousjohtaja
Lippu- ja maksujärjestelmä Oy palvelujohtaja joukkoliikenneinsinööri
AsOy Mikkelin Jalavapuisto palvelujohtaja kiinteistöjohtaja
AsOy Porrassalmenkatu 43 palvelujohtaja kiinteistöjohtaja
AsOy Ristiinantie 17 palvelujohtaja strategia- ja kehityspäällikkö
Kiint Oy Kankaalan Talonhoito Oy taloussuunnittelupäällikkö strategia- ja kehityspäällikkö
AsOy Porrassalmenkatu 28 taloussuunnittelupäällikkö strategia- ja kehityspäällikkö
Saimaa Golf Oy hallintojohtaja kaupunginlakimies
Porrassalmen Kehitys Oy hallintojohtaja kaupunginlakimies
Canelco Capital Oy talousjohtaja taloussuunnittelupäällikkö
Kuntarahoitus Oyj talousjohtaja taloussuunnittelupäällikkö
Kuntien Tiera Oy talousjohtaja taloussuunnittelupäällikkö
Sarastia Oy talousjohtaja taloussuunnittelupäällikkö
Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy sivistysjohtaja kaupunginlakimies
Koha-Suomi Oy sivistysjohtaja taloussuunnittelupäällikkö
Meidän IT ja Talous Oy kaupunginlakimies taloussuunnittelupäällikkö
Sansia Oy hankintapäällikkö talousjohtaja
     
Osuuskunnat    
Yhteisö Edustaja Varaedustaja
Mikkelin puhelinosuuskunta MPY kaupunginlakimies taloussuunnittelupäällikkö
     
Yleishyödylliset yhdistykset    
Yhteisö Edustaja Varaedustaja
Lake Saimaa ry kaupunginjohtaja strategia- ja kehityspäällikkö
Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry maankäyttöjohtaja kaupunkikehitysjohtaja
Saimaan virkistysalueyhdistys ry kaupunkikehitysjohtaja infra- ja viheraluepalveluiden rakennnuttamispäällikkö
Saimaa Geopark ry kaupunkikehitysjohtaja maankäyttöjohtaja
Veej’jakaja ry kaupunkikehitysjohtaja strategia- ja kehityspäällikkö
Ilmarin tuki ry kaupunkikehitysjohtaja hallintojohtaja
Viitostie ry kaupunkikehitysjohtaja kaupungininsinööri
Mikkelin kesäyliopiston kannatusyhdistys strategia- ja kehityspäällikkö sivistysjohtaja
Mikkelin uusyrityskeskus Dynamo ry strategia- ja kehityspäällikkö hallintojohtaja
Mikkelin Seudun Matkailupalvelu ry strategia- ja kehityspäällikkö hallintojohtaja
Mikkelin musiikkiopiston kannatusyhdistys hallintojohtaja sivistysjohtaja
Teatterin kannatusyhdistys ry hallintojohtaja sivistysjohtaja
Suomen kalliotaideyhdistys sivistysjohtaja hallintojohtaja
Mikkelin Kotikaari ry kiinteistöjohtaja kiinteistöpäällikkö

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto hyväksyy kuvaustekstin mukaisesti päivitetyn taulukon kaupungin edustajista ja varaedustajista eri yhteisöjen sääntömääräisiin kokouksiin kuluvan valtuustokauden ajaksi.

Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto myöntää Mikkelin kaupungin hallintopalveluille oikeuden nimetä tarvittaessa muu kaupungin edustaja, mikäli yhteisön esitetyt edustajat ovat yhtäaikaisesti estyneitä. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Johtoryhmä, strategia- ja kehityspäällikkö, kaupunginlakimies, palvelujohtaja, kiinteistöjohtaja, rakennuttamispäällikkö, maankäyttöjohtaja, joukkoliikenneinsinööri, 

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.