Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 14.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 105 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Eero Aho ja Raimo Heinänen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti torstaina 16.12.2021 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.