Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 14.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 106 Konserniyhtiöiden kuuleminen 2021 / Etelä-Savon Energia Oy

MliDno-2021-2918

Valmistelija

  • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki on määritellyt talousarviossa yhdelletoista tytäryhtiölle valtuustoon nähden sitovat tavoitteet. Näiden yhtiöiden tehtävänä on palvelutuotannon hoitaminen tai kaupungin kehittämistoimintaan keskeisesti osallistuminen. Yhteisöjen tavoitteet valmistellaan yhteistyössä tytäryhtiön ja yhteisön konsernivastuuhenkilön kanssa.  

Osana Mikkelin kaupungin toteuttamaa omistajaohjausta ja konsernivalvontaa yhtiöt kutsutaan vuosittain konserni- ja elinvoimajaoston kuultavaksi. Kuulemistilaisuudessa saadaan yhtiöittäin mm. tiivis ajankohtaiskatsaus sekä selvitys viimeaikaisesta kehityksestä ja tulevaisuudennäkymistä.  

Etelä-Savon Energia Oy on kutsuttu kuultavaksi konserni- ja elinvoimajaoston kokoukseen tiistaina 14.12.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee tiedoksi saamansa katsauksen.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että Etelä-Savon Energia Oy:n toimitusjohtaja Erkki Karppanen ja hallituksen puheenjohtaja Heikki Nykänen selostivat asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle.

Lisäksi merkitään, että vt. talousjohtaja Tiia Tamlander ja vs. taloussuunnittelupäällikkö Janne Skott poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.