Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 14.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Konserni- ja elinvoimajaoston kokoukset / kevät 2022

MliDno-2021-2917

Valmistelija

 • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Konserni-​ ja elinvoimajaoston kokouksista on laadittu seuraava esitys kokousaikatauluksi vuoden 2022 alkupuoliskolle:

 • tiistai 11.1.2022 klo 13.00 (päätetty jaostossa 31.8.2021 § 69)
 • tiistai 15.2.2022 klo 13.00
 • tiistai 15.3.2022 klo 13.00
 • tiistai 12.4.2022 klo 13.00
 • tiistai 10.5.2022 klo 13.00
 • tiistai 7.6.2022 klo 13.00


Aikatauluun voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia. Konserni-​ ja elinvoimajaosto kokoontuu tarvittaessa kokouksiinsa tai seminaareihin myös muina aikoina.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto hyväksyy vuoden 2022 alkupuoliskon kokousaikataulut seuraavasti: 

 • tiistai 11.1.2022 klo 13.00 (päätetty jaostossa 31.8.2021 § 69)
 • tiistai 15.2.2022 klo 13.00
 • tiistai 15.3.2022 klo 13.00
 • tiistai 12.4.2022 klo 13.00
 • tiistai 10.5.2022 klo 13.00
 • tiistai 7.6.2022 klo 13.00


Aikatauluun voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia. Konserni-​ ja elinvoimajaosto kokoontuu tarvittaessa kokouksiinsa tai seminaareihin myös muina aikoina.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Konserni- ja elinvoimajaoston jäsenet ja varajäsenet, johtoryhmä, kaupunginlakimies, 

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.