Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 14.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Kiinteistö Oy Mikkelin Mannerheimintie 30 purkaminen

MliDno-2018-2328

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tiia Tamlander, vt. talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki osti Kiinteistö Oy Mikkelin Mannerheimintie 30:n osakkeet 7.5.2019 allekirjoitetulla kauppakirjalla. Kiinteistöyhtiöllä ei ole muuta omaisuutta kuin Mannerheimintiellä sijaitseva kiinteistö. Kiinteistöllä sijaitsee huonokuntoinen rakennus, joka on tarkoitus purkaa. Yhden kiinteistön omistavan kiinteistöosakeyhtiön hallinnointi ja ylläpitäminen ei ole perusteltua kaupungin kannalta. Yhtiön omaisuus on mahdollista siirtää osakkeiden omistajalle eli Mikkelin kaupungille purkamalla kiinteistöosakeyhtiö. Kiinteistöosakeyhtiön purkaminen tapahtuu selvitysmenettelyn kautta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se esittää kaupunginvaltuustolle Kiinteistö Oy Mikkelin Mannerheimintie 30:n purkamisen hyväksymistä selvitysmenettelyn kautta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Kiinteistö Oy Mikkelin Mannerheimintie 30:n purkamisen selvitysmenettelyn kautta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että tekninen johtaja Jouni Riihelä ja kaupunginlakimies Jukka Savolainen ilmoittivat olevansa esteellisiä (Kiinteistö Oy Mikkelin Mannerheimintie 30:n hallituksen jäseniä) ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Valmistelija

Tarja Poikolainen, kaupunginlakimies, tarja.poikolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto on päättänyt 11.11.2019 §121 Kiinteistö Oy Mikkelin Mannerheimintie 30:n purkamisesta selvitysmenettelyn kautta. Kun päätös selvitystilasta tehdään, on samalla valittava yksi tai useampi selvitysmies hallituksen tilalle. Yhtiölle ei ole valittu selvitysmiestä.

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 28 §:n 1 momentin 8. kohdan mukaan konserni- ja elinvoimajaosto käyttää osakkeenomistajalle kuuluvaa päätösvaltaa silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kiinteistö Oy Mikkelin Mannerheimintie 30:n ainoana osakkeenomistajana Mikkelin kaupunki tekee osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisen päätöksen ja valitsee kaupunginlakimies Tarja Poikolaisen selvitysmieheksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto on päättänyt 11.11.2019 § 121 Kiinteistö Oy Mikkelin Mannerheimintie 30:n purkamisesta selvitysmenettelyn kautta. Yhtiön purkamiseen liittyvä lopputilitys tarkastetaan yhtiökokouksessa. Lopputilityksen esittämisen jälkeen yhtiö katsotaan puretuksi.

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää yhtiökokousedustajan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää yhtiökokousedustajaksi kaupunginjohtajan ja varalle hallintojohtajan.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.