Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 13.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Syyskuun 2022 elinvoimakatsaus

MliDno-2022-1407

Valmistelija

  • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Timo Paakki antaa konserni- ja elinvoimajaostolle katsauksen ajankohtaisista elinvoima-asioista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee saamansa katsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että Miksei Oy:n toimitusjohtaja Timo Paakki selvitti asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle ja ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Merkitään, että kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Minna Pöntinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.