Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 13.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Satu Taavitsainen ja Heli Kauppinen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti torstaina 15.9.2022 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.