Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 13.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Mikalo Oy:n organisaatiouudistus

MliDno-2022-1817

Valmistelija

  • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin tytäryhtiö Mikalo Oy toteuttaa organisaatiouudistuksen, jonka tarkoituksena on selkeyttää yhtiön toimintoja strategian edellyttämällä tavalla. Uudessa organisaatiomallissa toiminnot jakautuisivat keskeisten painopistealueiden alle, joita ovat asuminen (asukkaiden keskeiset palvelut), kiinteistöt (ylläpito ja kehittäminen) sekä hallinto- ja tukipalvelut (sisäiset palvelut).

Mikalo Oy:n toimitusjohtaja Hannu Sormunen ja kehitysjohtaja Jussi Teittinen selostavat asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että Mikalo Oy:n toimitusjohtaja Hannu Sormunen selvitti asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.