Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 13.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Konsernipäivä 2022

MliDno-2021-3028

Valmistelija

  • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Konsernipäivä on vuosittainen Mikkelin kaupungin järjestämä konserniohjausseminaari, jossa käsitellään ajankohtaisia aiheita yhdessä keskeisten konserniyhtiöiden kanssa.

Syksyllä 2022 konsernipäivän ajankohdaksi esitetään torstaita 24.11.2022, noin klo 8.30 - 12.30.  

Konsernipäivän ohjelma koostuu omistajaohjauksen ajankohtaisista asioista. Tarkempi ohjelma ilmenee lokakuun loppuun mennessä lähetettävästä kutsusta. Tilaisuuteen kutsutaan konserni- ja elinvoimajaoston jäsenet, kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto sekä keskeisimpien tytäryhtiöiden toimitusjohtajat ja hallitusten puheenjohtajat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto hyväksyy konsernipäivän ajankohdan, sekä antaa tarvittaessa lisäohjeita konsernipäivän valmisteluun.

Lisäksi kaupunginjohtaja valtuutetaan yhdessä konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtajan kanssa siirtämään tilaisuuden ajankohtaa tarpeen vaatiessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Konserniyhtiöiden toimitusjohtajat, johtoryhmä, 

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.