Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 13.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Saimaan talous ja tieto Oy:n (Saita) ylimääräinen yhtiökokous 20.11.2018

MliDno-2018-2342

Valmistelija

 • Tiia Tamlander, konsernitarkastaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Saimaan talous ja tieto Oy:n eli Saitan ylimääräinen yhtiökokous pidetään tiistaina 20.11.2018 klo 14.00 alkaen Technopolis Skinnarilan kokoustila Majakassa, os. Laserkatu 8F, Lappeenranta. Kokousedustajien valtakirjojen vastaanotto ja rekisteröinti aloitetaan kokouksen alussa klo 13.45.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään kokouskutsun liitteenä toimitetun esityslistan mukaiset asiat:

 • Yhtiökokous valitsee Imatran kaupungin nimeämien hallitusedustajien tilalle uudet jäsenet.
 • Maksullinen osakeanti ja liiketoimintasiirto Meita Oy:lle
  • Hallitus esittää, että yhtiökokous päättää merkitä kaikki Saitalle merkittäväksi tarjotut osakkeet, EK osakkeita 25 063 kpl ja ES osakkeita 228 kpl.
  • Merkittävät osakkeet maksetaan Meita Oy:lle apporttina liiketoimintasiirrolla. Saita siirtää liiketoimintasiirtona yhdessä Siun Talous Oy:n, PTTK:n, Vaalijalan, Essoten, Sosterin ja Etelä-Savon maakuntaliiton kanssa Meita Oy:lle In-House -toimintojaan taloushallinto- ja ICT-palveluiden osalta. Meita Oy:lle siirretään kaikki Saitan In-House -liiketoiminta siihen kohdistuvine varoineen, velkoineen sekä siirtyvään toimintaan kohdistuvine varauksineen kirjanpitoarvoista apporttina.
  • Saitan hallitus valtuutetaan huolehtimaan osakemerkintään ja liiketoimintasiirtoon liittyvien asiakirjojen viimeistelystä ja allekirjoittamisesta sekä Meita Oy:n osakassopimuksen allekirjoittamisesta.
 • Maksullinen osakeanti ja liiketoimintasiirto Efetta Oy:lle
  • Hallitus esittää, että yhtiökokous päättää merkitä kaikki Saitalle merkittäväksi tarjotut osakkeet, 25 069 kpl.
  • Merkittävät osakkeet maksetaan Efetta Oy:lle apporttina liiketoimintasiirrolla. Saita siirtää liiketoimintasiirtona yhdessä Siun Talous Oy:n ja PTTK:n kanssa Efetta Oy:lle Out-House -toimintonsa taloushallinto- ja ICT-palveluiden osalta. Meita Oy:lle siirretään kaikki Saitan Out-House -liiketoiminta siihen kohdistuvine varoineen, velkoineen sekä siirtyvään toimintaan kohdistuvine varauksineen kirjanpitoarvoista apporttina.
  • Saitan hallitus valtuutetaan huolehtimaan osakemerkintään ja liiketoimintasiirtoon liittyvien asiakirjojen viimeistelystä ja allekirjoittamisesta sekä Efetta Oy:n osakassopimuksen allekirjoittamisesta.

Edellä mainittujen In-House ja Out-House -toimintojen liiketoimintasiirtojen jälkeen Saitalle itselleen ei jää asiakaskuntaa, liiketoimintaa tukevia varoja eikä henkilöstöä, ainoastaan jonkin verran tasevaroja. Kaikki liiketoiminta siirretään näin ollen Meita Oy:n ja Efetta Oy:n edelleen harjoitettavaksi.

Järjestelyn taustalla ovat lainsäädäntömuutokset; In-House palveluja ei voida tarjota yhtiöstä, joka tuottaa myös Out-House -palveluja. Liiketoimintasiirroilla, joilla In-House -palvelut siirretään Meita Oy:lle ja Out-House -palvelut Efetta Oy:lle päästään nykyisen lainsäädännön vaatimuksia vastaavaan toimintarakenteeseen. Lisäksi liiketoimintasiirrolla pyritään kasvattamaan yrityskokoa, saamaan aikaan synergiaetuja ja tehostamaan liiketoiminnot vastaanottavien yritysten toimintana Saitan toimintaa kilpailukykyisemmäksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää Saimaan talous ja tieto Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen yhtiökokousedustajan ja tälle varaedustajan ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto nimesi kaupungin edustajaksi Saimaan talous ja tieto Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen kaupunginlakimies Jukka Savolaisen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.