Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 13.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Muut asiat (lisäpykälä)

Kuvaus

.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto keskusteli:

  • Konsernipäivän sisällöstä ja ajankohdasta

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.