Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 13.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 105 Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n ajankohtaiset aiheet

MliDno-2017-1839

Valmistelija

  • Tiia Tamlander, konsernitarkastaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n ajankohtaisia aiheita selostaa konserni- ja elinvoimajaostolle palvelujohtaja Petri Pelli.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Vierailu siirtyi joulukuun kokoukseen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.