Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 13.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 106 Mikkelin kaupungin edustaja Esteryn hallitukseen

MliDno-2018-2336

Valmistelija

  • Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:ltä (ESTERY) on tullut pyyntö nimetä Mikkelin kaupungin edustaja ja hänelle varaedustaja Esteryn hallitukseen vuosiksi 2019-2020. Esteryn syyskokous, jossa uusista hallituksen jäsenistä päätetään on 21.11.2018. Jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää Mikkelin kaupungin edustajan ja tälle varaedustajan Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n (ESTERY) hallitukseen vuosiksi 2019-2020.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto valtuutti kaupunginjohtajan nimeämään kaupungin edustajan ja varaedustajan Estery ry:n hallitukseen.

Tiedoksi

Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:ltä (ESTERY)

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.