Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 13.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Ilmarin tuki ry:n syyskokous 21.11.2018

MliDno-2018-783

Valmistelija

  • Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Ilmarin tuki ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään keskiviikkona 21.11.2018 klo 16:00

Paikka: Hotelli Oscar, Kauppatori 4, Varkaus, aulakabinetti

Kokouksessa käsitellään mm:

  • Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
  • Vahvistetaan seuraavan vuoden tulo- ja menoarvio.
  • Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle (erovuorossa ovat ********* sekä valitaan hallituksen jäsen ********* tilalle.
  • Päätetään yhdistyksen purkamisesta.


Sääntojen mukaan yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa, vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa kolmen neljänneksen enemmistöllä luettuna äänestyksessä annetuista äänistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää kokousedustajan Ilmarin tuki ry:n sääntömääräinen syyskokoukseen ja antaa tarvittavan ohjeistuksen kokousta varten.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto nimesi kaupungin edustajaksi Ilmarin tuki ry:n sääntömääräinen syyskokoukseen Arto Seppälän.

Tiedoksi

Edustajaksi nimetty

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.