Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 10.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Viitostie ry:n vuosikokous 25.5.2022

MliDno-2022-1737

Valmistelija

  • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Viitostie ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään keskiviikkona 25.5.2022 klo 10.00 Kuopiossa Valtuustotalossa (valtuustosali), Suokatu 42, Kuopio. Kokouksessa käsitellään normaalit vuosikokousasiat yhdistyksen sääntöjen sekä oheismateriaalina olevan asialistan mukaisesti.

Viitostie ry valvoo viitostien etuja ja tekee työtä sen kehittämiseksi. Yhdistys edustaa viitostien vaikutuspiirissä olevia kuntia, maakuntia ja elinkeinoelämää.

Vuosikokouksessa valitaan yhdistyksen hallitus. Mikkelin kaupunkia ovat yhdistyksen hallituksessa edustaneet Markku Kakriainen ja Jouni Riihelä. Molemmat ovat käytettävissä hallitustehtäviin myös jatkossa. 

Kokousedustajana toimii konserni- ja elinvoimajaoston 31.8.2021 § 73 päätöksen mukaisesti kaupunkikehitysjohtaja ja varalla kaupungininsinööri.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee kokouksen ja kokousedustajan tiedoksi, sekä ohjeistaa kokousedustajaa mm. hallitusjäsenesityksiä koskien.

Päätös

Merkittin.

Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto antoi kokousedustajalle ohjeeksi esittää Mikkelin kaupungin edustajiksi Viitostie ry:n hallitukseen jäseniksi Markku Kakriaisen ja Jouni Riihelän.

Tiedoksi

Kokousedustaja, nimetyt henkilöt, Viitostie ry

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.