Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 10.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Mikkelin kesäyliopiston kannatusyhdistys ry:n vuosikokous 19.5.2022

MliDno-2022-1865

Valmistelija

  • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kesäyliopiston kannatusyhdistys ry:n vuosikokous järjestetään torstaina 19.5.2022 Mikkelin kesäyliopistossa, osoitteessa Raatihuoneenkatu 12, Mikkeli.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset vuosikokousasiat, esityslista esitetään oheismateriaalina.

Mikkelin kaupunki on nimennyt yhdistyksen johtokuntaan kolme henkilöä. Päivi Ylönen on ilmoittanut jäävänsä pois johtokunnasta, joten hänen tilalleen tulee esittää uutta johtokunnan jäsentä. Aila Marjamaa ja Outi Hokkanen ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä jatkokaudelle.

Vuosikokousedustajana toimii konserni- ja elinvoimajaoston päätöksen 31.8.2021 § 73 mukaisesti strategia- ja kehityspäällikkö sekä varalla sivistysjohtaja.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee kokouksen ja kokousedustajan tiedoksi, sekä nimeää johtokuntaan esitettävät jäsenet.

Päätös

Merkittiin.

Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto antoi kokousedustajalle ohjeeksi esittää Mikkelin kaupungin edustajiksi Mikkelin kesäyliopiston kannatusyhdistys ry:n johtokuntaan jäseniksi Aila Marjamaan, Outi Hokkasen ja Sari Noposen.

Tiedoksi

Kokousedustajat, nimetyt henkilöt, Mikkelin kesäyliopiston kannatusyhdistys ry

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.