Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 10.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Kortteli 8 hankkeen ARA -korkotukilainahakemus - Mikalo Oy

MliDno-2022-1833

Valmistelija

  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi
  • Linda Asikainen, palvelujohtaja, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikalo Oy rakennuttaa seniori- ja palveluasuntojen kokonaisuuden osoitteeseen Mannerheimintie 10. Mikkelin kaupunki ja Essote ovat suunnitelleet hanketta yhdessä usean vuoden ajan. Tontti tullaan vuokraamaan tai ostamaan kaupungilta. Hankkeen tilasuunnitteluvaihe on valmis. Seuraavaksi hankkeessa edetään teknisten suunnittelijoiden kilpailutukseen. Rakentamisen on tarkoitus alkaa kesällä 2023, ja kohteen tulisi valmistua loppuvuonna 2024.

Mikalo Oy on laittanut ARA:lle korkotukilainahakemuksen ehdollisen varauksen saamiseksi. Hakemukseen tarvitaan puoltava lausunto Mikkelin kaupungilta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää antaa puoltavan lausunnon Mikalo Oy:n korkotukilainahakemukselle ehdollisen varauksen saamiseksi. Mahdollisen korkotukilainahakemuksen osalta asia otetaan tarvittaessa uudelleen käsittelyyn.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Mikalo Oy:n toimitusjohtaja Hannu Sormunen esitteli asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Merkitään, että kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Laura Hämäläinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Mikalo Oy/ Tommi Kuvaja ja Hannu Sormunen, ARA kirjaamo

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.