Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 10.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Konserniyhtiöiden kuuleminen / Mikalo, MOAS, ASO

MliDno-2022-1817

Valmistelija

  • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki on määritellyt talousarviossa yhdelletoista tytäryhtiölle valtuustoon nähden sitovat tavoitteet. Näiden yhtiöiden tehtävänä on palvelutuotannon hoitaminen tai kaupungin kehittämistoimintaan keskeisesti osallistuminen. Yhteisöjen tavoitteet valmistellaan yhteistyössä tytäryhtiön ja yhteisön konsernivastuuhenkilön kanssa.  

Osana Mikkelin kaupungin toteuttamaa omistajaohjausta ja konsernivalvontaa yhtiöt kutsutaan vuosittain konserni- ja elinvoimajaoston kuultavaksi. Kuulemistilaisuudessa saadaan yhtiöittäin mm. tiivis ajankohtaiskatsaus sekä selvitys viimeaikaisesta kehityksestä ja tulevaisuudennäkymistä.  

Asumisen toimialalle kuuluvat tytäryhtiöt Mikalo Oy, Mikkelin opiskelija-asunnot Oy sekä Mikkelin Asumisoikeus Oy on kutsuttu kuultavaksi konserni- ja elinvoimajaoston kokoukseen tiistaina 10.5.2022. Katsauksen antaa edellä mainittujen yhtiöiden toimitusjohtaja Hannu Sormunen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee saamansa katsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että Mikalo Oy:n, Mikkelin opiskelija-asunnot Oy:n sekä Mikkelin Asumisoikeus Oy:n toimitusjohtaja Hannu Sormunen ja Mikalo Oy:n hallituksen puheenjohtaja Ville Rahikainen sekä ASO Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja Keijo Partio selostivat asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle.

Merkitään, että Ville Rahikainen ja Keijo Partio poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.