Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 10.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Konsernirakennetta koskevat toimenpiteet

MliDno-2019-2130

Valmistelija

  • Tiia Tamlander, vt. talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi
  • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Konserni- ja elinvoimajaosto käsitteli kokouksissa 12.4.2022 § 48 sekä 29.4.2022 § 57 vuoden 2020 konsernirakenneselvityksen perusteella Talous ja tulevaisuus -ohjelmaan kirjattuja konsernirakennetta koskevia linjauksia. Edellisten lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto nosti keskusteluun Palvelut ja tulevaisuus -ohjelman myötä esiin nousseita selvitettäviä konsernirakenneasioita.

Keskustelujen pohjalta linjattiin, että kaupunginhallitukselle laaditaan esitys konsernirakenteeseen liittyvien toimenpiteiden edistämiseksi. 

Talous ja tulevaisuus- sekä Palvelut ja tulevaisuus -säästöohjelmien konsernirakennetta koskevat esitykset esitetään oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto tekee kaupunginhallitukselle esityksen konsernirakenteeseen liittyvien toimenpiteiden toteuttamisesta.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteluun. 

Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle erillisen iltakoulun järjestämistä asiasta yhdessä kaupunginhallituksen kanssa.

Merkitään, että hallintojohtaja Ari Liikanen palasi kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.