Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 10.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Konserni- ja elinvoimajaoston kokousaikataulut / syksy 2022

MliDno-2021-2917

Valmistelija

  • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Konserni-​ ja elinvoimajaoston kokouksista on laadittu seuraava esitys kokousaikatauluksi vuoden 2022 loppupuoliskolle:

  • tiistai 16.8.2022 klo 13.00
  • tiistai 13.9.2022 klo 13.00
  • tiistai 11.10.2022 klo 13.00
  • tiistai 15.11.2022 klo 13.00
  • tiistai 13.12.2022 klo 13.00
  • tiistai 10.1.2023 klo 13.00


Aikatauluun voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia. Konserni-​ ja elinvoimajaosto kokoontuu tarvittaessa kokouksiinsa tai seminaareihin myös muina aikoina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto hyväksyy esitetyn kokousaikataulun ajalle 1.8.2022 - 10.1.2023.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Johtoryhmä, listatiimi

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.