Keskusvaalilautakunta, kokous 16.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Valtuutettujen ja varavaltuutettujen keskinäisen järjestyksen arvonta

MliDno-2020-517

Valmistelija

  • Tarja Poikolainen, kaupunginlakimies, tarja.poikolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntavaalien tuloksen vahvistamista varten keskusvaalilautakunnan on vaalilain 90 §:n mukaan suoritettava arpominen, mikäli ehdokkaiden äänimäärät ovat yhtä suuret. Kellään ehdokkaista ei ollut samaa vertauslukua,
joten arvonnalla ratkaistaan vain puolueiden sisäisiä järjestyksiä.

Suomen Sosiaalidemoraattisen Puolueen viimeisen valtuutetun paikan osalta Marita Hokkanen ja Jaana Vartainen ovat saaneet saman äänimäärän (106 ääntä). Keskusvaalilautakunnan tulee arpoa kummasta tulee valtuutettu ja kummasta varavaltuutettu. 

Lisäksi ehdokkainen äänimäärät on valtuutettujen ja varavaltuutettujen osalta seuraavat:

Suomen Keskusta

Varavaltuutetut

Hujala Anne, äänimäärä 95
Kekkonen Matti, äänimäärä 95

Kivinen Harri, äänimäärä 46
Puustinen-Kiljunen Tanja, äänimäärä 46

Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue

Valtuutetut

Tissari Jenni, äänimäärä 119
Tullinen Hannu, äänimäärä 119

Varavaltuutetut

Korhonen Tapani, äänimäärä 96
Tessieri Enrique, äänimäärä 96

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta suorittaa arvonnan valtuutettujen ja varavaltuuttujen osalta.

Keskusvaalilautakunta suorittaa arvonna myös muiden ehdokkaiden osalta, jotka ovat saaneet saman äänimäärän. 

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti suorittaa arvonnan vaalitietojärjelmän kautta. 

Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue r.p.

Hokkanen Marita, äänimäärä 106
Vartiainen Jaana,  äänimäärä 106

Arvonnan tulos: Marita Hokkanen valtuutetuksi ja Jaana Vartiainen varavaltuutetuksi.
Marita Hokkanen saa vertausluvun 424,636 ja järjestysluvun 48, ja Jaana Vartiainen saa vertausluvun 389,250 ja on Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.:n 1. varavaltuutettu.

VALTUUTETUT
Tissari Jenni, äänimäärä 119
Tullinen Hannu, äänimäärä 119

Arvonnan tulos: Jenni Tissari saa vertausluvun 778,500 ja järjestysluvun 25, ja Hannu Tullinen saa vertausluvun 667,286 ja järjestysluvun 31.

VARAVALTUUTETUT
Korhonen Tapani, äänimäärä 96
Tessieri Enrique, äänimäärä 96

Arvonnan tulos: Tessieri Enrique saa vertausluvun 359,308 ja n Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.:n 2. varavaltuutettu ja Tapani Korhonen saa vertausluvun 333,643 ja on Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.:n 3. varavaltuutettu.

Suomen Keskusta r.p. s

VARAVALTUUTETUT
Hujala Anne, äänimäärä 95
Kekkonen Matti, äänimäärä 95

Arvonnan tulos: Anne Hujala saa vertauslusun 315,131 ja on Suomen Keskusta r.p. s:n 4. varavaltuutettu ja Matti Kekkonen saa vertausluvun 296,765 ja Suomen Keskusta r.p. s:n 5. varavaltuutettu. 

Kivinen Harri, äänimäärä 46
Puustinen-Kiljunen Tanja, äänimäärä 46

Arvonnan tulos: Tanja Puustinen-Kiljunen saa vertausluvun 210,208 ja  Suomen Keskusta r.p. s:n 12. varavaltuutettu  ja Harri Kivinen saa vertausluvun 201,800.