Keskusvaalilautakunta, kokous 16.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Antti Haapala ja Sirkka Härkönen.

   

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.