Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 9.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Keijo Siitari ja Mali Soininen. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa ja se on nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa 12.3.2018 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Jyrki Koivikko saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.