Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 7.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 135 Muut asiat

Päätös

Nostettiin esille Otavan koulutilan Valkean talon korjaaminen.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.