Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 6.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 105 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Tekninen johtaja
Hankintapäätökset:
§ 9 Urpolan koulun, Rinnekatu 8, purku-urakka, 27.08.2020
§ 10 Mikkelin kaupungin asfaltointitöiden 2019 -2020 optiovuosien 2021-2022 käyttöönotto, 10.09.2020
§ 11 Siirrettävän projektorin hankinta Saimaa Geopark/Urpolan Luontokeskukseen, 10.09.2020
§ 12 Mikkelin lentoaseman lentomittausten hankinta, 11.09.2020
Henkilöstöpäätökset:
§ 13 Johtavan rakennustarkastajan opintovapaa ajalla 1.10.2020 - 31.3.2021, 27.08.2020
§ 14 Määräaikaisen logistiikkapäällikön valinta, 10.09.2020
§ 15 Johtavan rakennustarkastajan tehtävien hoito Sari Valjakan opintovapaan aikana, 17.09.2020
Muut päätökset:
§ 3 Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen johtoryhmän nimeäminen, 27.08.2020
Tonttipäätökset/Maankäyttöpäätökset:
§ 1 Käyttöoikeuden siirtäminen Haukkaniemen tilalla (kiinteistötunnus 491-430-28-0), 17.08.2020

Johtava rakennustarkastaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 2 Raimo Montosen valinta määräaikaisen rakennustarkastajan tehtävään., 31.08.2020

Kaupungininsinööri
§ 1 Yhdyskuntatekniikan valvojan valinta, 09.09.2020
§ 7 Olli Hornin irtisanoutuminen yhdyskuntateknikon tehtävästä, 17.08.2020
Talouspäätökset:
§ 1 Hermannin vesiosuuskunnan vv-liittymän myynti, 02.09.2020
Yhdyskuntateknisten suunnitelmien päätökset:
§ 45 Vesihuoltosuunnitelman hyväksyminen, Alasinpolun vesijohto korttelin 9-88 kohdalla, 21.08.2020
§ 46 Katusuunnitelman hyväksyminen, Oravinmäen maanvastaanottopaikan tulotie Hormikujalta, 04.09.2020
§ 47 Katusuunnitelman hyväksyminen, Sairilan koulun saattoliikennepaikka, 04.09.2020
§ 48 Katusuunnitelman hyväksyminen, Alasinpolku välillä Peitsarinkuja-Juvantie, 11.09.2020
§ 49 Katusuunnitelman hyväksyminen, Katajalahdentien kiertoliittymä, 11.09.2020

Kaupunginpuutarhuri
§ 4 Korpitien vp-alueen maisemointisuunnitelman hyväksyminen, 03.09.2020

Kunnossapitopäällikkö
Liikennepäätökset:
§ 5 Mikkeli Juoksu 2020, liikennejärjestelyt, 15.09.2020

Maankäyttöjohtaja
Hankintapäätökset:
§ 2 Pursialan asemakaavan muutoksen vaihtoehtoluonnosten hankinta, 18.08.2020
§ 3 Pursialan alueen yritysvaikutusten arviointi, 02.09.2020
§ 4 Poikkeamisluvat ja pienet kaavat tuntityönä hankinnan jatkaminen, 04.09.2020
Muut päätökset:
§ 1 Kaupanvahvistajan tunnuksen antaminen, 31.08.2020
Tonttipäätökset/Maankäyttöpäätökset:
§ 6 Maankäyttösopimus, Tuulikinkatu 2, 18.08.2020
§ 7 Maankäyttösopimus, Tuulikinkatu 4, 18.08.2020
§ 8 Lisäalueen luovutus ns. Haukivuoren entisen Siwan kiinteistöön/vaihtokauppa, 18.08.2020
§ 10 Maankäyttösopimus, Haukivuoren päiväkoti, 16.09.2020
§ 11 Maankäyttösopimus, Kattilansillan päiväkoti, 17.09.2020

Maankäyttöpäällikkö
Alueiden käyttölupapäätökset:
§ 2 Maa-ainesten ottoalueen vuokraaminen Mikkelin Autokuljetus Oy:lle, 25.08.2020
§ 3 Alueen vuokraaminen Mainostalo Mainospuu Oy:lle kiinteistöstä 491-11-9901-0 mainostaulun sijoituspaikaksi, 18.09.2020
Tonttipäätökset/Maankäyttöpäätökset:
§ 10 Alueen vuokraaminen padel-kenttien rakentamista varten, 12.08.2020
§ 11 Tontin 491-60-308-5 varauksen raukeaminen, Linnaniementie 58, 12.08.2020
§ 12 Tontin 491-31-348-4 varauksen raukeaminen, Vemmelkaari 16, 12.08.2020
§ 13 Omakotitontin 491-10-18-3 uudelleenvuokraus, Pielestie 8, 12.08.2020
§ 14 Tilan 491-417-3-168 myyminen, Naavatie 9, 12.08.2020
§ 15 Omakotitontin 491-31-349-3 varaaminen, Kaukonkatu 4, 12.08.2020
§ 16 Omakotitontin 491-29-15-4 myyminen, Pöndisenkuja 2, 25.08.2020
§ 17 Omakotitontin 491-31-346-5 varaaminen, Rantavuolingonkatu 12, 31.08.2020
§ 18 Omakotitontin 491-31-346-4 varaaminen, Vemmelkaari 5, 02.09.2020
§ 19 Omakotitontin 491-7-36-17 uudelleenvuokraus, Emolankatu 4, 03.09.2020
§ 20 Tontin 491-8-76-1 varauksen jatkaminen, Pillipiiparinkuja 1, 04.09.2020
§ 21 Omakotitontin 491-31-348-4 varaaminen, Vemmelkaari 16, 07.09.2020

Paikkatietoinsinööri
Muut päätökset:
§ 29 Osoitteen muutos kiinteistön 491-442-2-29 lomarakennukselle PRT 1037996969, 24.08.2020
§ 30 Osoitteen vahvistaminen kiinteistölle 491-429-1-253 rantatien varrelle Anttolassa, 27.08.2020
§ 31 Osoitteen vahvistaminen kiinteistölle 491-517-3-63 Selänrannantien varrelle, 28.08.2020
§ 33 Uuden Viitostien avaamisesta aiheutuvat osoitetietojen korjaukset, 15.09.2020
§ 34 Osoitteiden korjaus Junnalahdentien varrelle Ristiinassa, 17.09.2020

Palvelujohtaja/Vuokraus- ja käyttöpalvelut
Alueiden käyttölupapäätökset:
§ 9 Katusählyturnaus kävelykadulla 27.8.2020, 10.08.2020
§ 10 Katusählyturnaus kävelykadulla 28.8.2020, 13.08.2020
§ 11 Etelä-Savon Liikunta ry:n tapahtuma Haukivuoren satamassa, 14.08.2020
§ 12 Tapahtuma kävelykadulla 5.9.2020, Mikkelin Seudun Perussuomalaiset ry, 20.08.2020
Asumisasioihin liittyvät päätökset:
§ 6 Asumisoikeuden haltijan sekä asumisoikeusmaksun vahvistaminen, Sannastinlaakso 6 A, 13.08.2020
§ 7 Asumisoikeuden haltijan sekä asumisoikeusmaksun vahvistaminen, Riikolankatu 1 C, 21.08.2020
§ 8 Asumisoikeuden haltijan sekä asumisoikeusmaksun vahvistaminen, Vehnäkuja 2 B, 21.08.2020
Hankintapäätökset:
§ 1 Torikaupan valvonta, 14.08.2020
§ 2 Avainhallintapalvelun ja kartoitustyön hankinta 1.11.2020 - 30.9.2022 + optio, 18.09.2020
Muut päätökset:
§ 2 As Oy Mikkelin Hauki-Koivikko; Keskustie 61 A 11 myynti, 10.09.2020
§ 3 As Oy Mikkelin Hauki-Koivikko; Keskustie 61 B 13 myynti, 14.09.2020
Toriasioihin liittyvät päätökset:
§ 3 Tapahtuma kävelykadulla 21.8.2020, Mikkelin seudun vasemmistoliitto ry, 17.08.2020
§ 4 Hallitustorin käyttäminen Hyvän mielen pyöräilyajon tapahtumapaikkana 9.9.2020 , 20.08.2020

Suunnittelupäällikkö
Liikennepäätökset:
§ 5 Pysäköintikielto Koranterinpolun kääntöpaikalle, 18.08.2020
§ 6 Osittainen pysäköintikielto Piianpolun kääntöpaikalle, 18.08.2020
§ 7 Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajokielto Pihlajatieltä Laihalammen leikkipuistoon, 19.08.2020
§ 8 Pysäköintikielto Vuorikadulle ennen lukion takapihan liittymää, 08.09.2020
§ 9 Muutos Kitereentien välin Pietarintie-pohjoispää liikenteenohjaussuunnitelma, 08.09.2020
§ 10 Brahentien leikkipaikan viitoitus, Ristiina, 14.09.2020
Yhdyskuntateknisten suunnitelmien päätökset:
§ 1 Nähtäville asettaminen, Katajalahden kiertoliittymä, 25.08.2020
§ 2 Nähtäville asettaminen, Alasinpolku välillä Peitsarinkuja - Juvantie, 25.08.2020

Yhdyskuntatekniikan insinööri/Tieasiat, vesiosuuskunnat
Alueiden käyttölupapäätökset:
§ 2 Kehätien yt / kunnan suostumus liikennemerkkien asettamiselle, 24.08.2020
Avustuspäätökset:
§ 38 Raitinpuron yt / parantamisavustus, 12.08.2020
§ 39 Rantaharjun yt / parantamisavustus, 12.08.2020
§ 40 Häyrylän yt / parantamisavustus, 17.08.2020
§ 41 Myllykankaan yt / parantamisavustus, 26.08.2020
§ 42 Kovastenluodon yt / kunnossapitoavustus, 26.08.2020
§ 43 Ketveleen yt / parantamisavustus, 26.08.2020
§ 44 Asilan yt / kunnossapitoavustus 2020, 26.08.2020
§ 45 Viitaselän yt / parantamisavustuksen loppuosa, 01.09.2020
§ 46 Kaijanlahden yt / parantamisavustus, 08.09.2020
§ 47 Outilan yt / Kunnossapitoavustus 2020, 10.09.2020
§ 48 Korpijärven yt / parantamisavustus, 10.09.2020
§ 49 Haukilammen yt / parantamisavustus, 14.09.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pekka Heikkilä, heikkilanpekka@gmail.com

Kaupunkiympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoista ei ole havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.