Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 6.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 117 Muut asiat

Kuvaus

  • Katsaus talousarvion 2021 valmisteluun

Päätös

Tekninen johtaja Jouni Riihelä kertoi vuoden 2021 talousarvion valmistelusta ja investointisuunnitelmasta.

Jaana Strandman tiedusteli, mistä johtuu se, että kaupunkisuunnittelun avoinna olleisiin virkoihin oli niin vähän hakijoita. Jouni Riihelä vastasi, että maankäytön osaajista on yleisesti pulaa etenkin tällä seudulla. Yhtenä syynä tähän on se, ettei täällä ole tarjolla alan koulutusta ja sen kautta tälle alueelle asettuvia henkilöitä.

Jaakko Väänäsen kysymyksen johdosta Jouni Riihelä kertoi, että puolueille varatut paikat markkinoilla sijoitetaan torisäännön mukaan katualueelle. Tällä pyritään siihen, ettei puolueiden harrastama ilmaistarjoilu vie toimintaedellytyksiä markkinoille tulevilta yrittäjiltä. Tarvittaessa paikkojen muuttamisesta voidaan neuvotella kaikkien osapuolten kesken. Maaseudun laajakaistaverkkojen osalta todettiin, että ne ovat yksityisten yritysten rakentamia eikä kaupunki voi juurikaan vaikuttaa niiden hankkeisiin.

Merkitään, että Kerttu Hakala poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.