Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 6.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 115 Kuntalaisaloitteet syksy 2020, Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue

MliDno-2020-1088

Kuvaus

28.3.2020 MliDno-2020-736 Lisää uraaniteollisuutta Suomeen ja ydinvoimaa Mikkeliin
Annettu vastaus: Ydinvoimalla tuotettavaa energiaa koskevat linjaukset ja päätökset ovat valtakunnantason päätöksiä. Mikkelin kaupungilla ei ole tällä hetkellä suunnitteilla ydinvoimaan liittyviä avauksia.

22.6.2020 MliDno-2020-1349 Kiinteistöjen 491-506-17-4 ja 491-508-7-17 kunto Suomenniemellä / Kauriansalmen Kylät ry
Rakennusvalvonta on antanut 1.7.2020 korjauskehotuksen kiinteistölle korjata asia 15.8.2020 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.