Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 6.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 Kalevankankaan jalkapallohallin nykyisen tekonurmen uusi sijoituspaikka

MliDno-2018-2612

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tiina Juhola, vt. liikuntapäällikkö, tiina.juhola@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2019 talousarviokäsittelyn yhteydessä linjannut Kalevankankaan jalkapallohallin rakentamisen vuosien 2019- 2020 aikana. Kaupunginhallitus on hyväksynyt kohteen hankesuunnitelman ja tarjouspyyntöasiakirjat 4.3.2019 sekä valinnut urakoitsijan ja antanut aloitusluvan 3.6.2019. Hankkeen aloitus myöhästyi vuonna 2019 markkinaoikeuteen tehtyjen valitusten vuoksi.

Uuden hallin rakentamisen urakkasopimus on allekirjoitettu 22.7.2020 ja rakennustyöt käynnistyvät alueella elokuussa 2020. Urakkahintaan kuuluu hallin nykyisen tekonurmen siirtäminen ja asentaminen kymmenen kilometrin sisällä jalkapallohallista valmiille alustalle. Urakoitsijalta saadun tiedon mukaan tekonurmen asennus voidaan suorittaa joko syksyllä 2020 tai keväällä 2021 (10/2020-10/2021).

Sijoittamalla jalkapallohallin vanha tekonurmi Rantakylään, se olisi tehokkaimmassa käytössä. Päivällä tekonurmi olisi Rantakylän koulun liikuntatunti- ja välituntikäytössä ja Rantakylän päiväkodin käytössä sekä iltaisin seurojen varattavissa. Tämä vaihtoehto ei kuitenkaan ole ongelmaton, sillä jos vanha tekonurmi sijoitetaan Rantakylään, tulee ongelmaksi ensilumenladun tekeminen erityisesti kilpailukäyttöön. 

Yllä olevan selvityksen johdosta liikuntapalveluiden näkemyksen mukaan tekonurmikenttä tulisi kuitenkin sijoittaa Siekkilän entisen koulun hiekkakentälle. Olemassa oleva kenttä ei tarvitse salaojitusta ennen tekonurmen asentamista vaan pelkkä pinnan muotoilu riittää. Kustannusarvio tälle on noin 5 000 euroa.

Siekkilän kentän koko on noin 7 000 m² ja tekonurmen noin 4 500 m².

Tiina Juholan vaihtoehtojen yhteenveto oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta esittää kaupunkiympäristölautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle, että jalkapallohallin tekonurmi asennetaan Siekkilän entisen koulun hiekkakentälle vuonna 2021 ja asia huomioidaan talousarviovalmistelussa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Juhani Sihvosen esitti Liisa Pulliaisen, Heino Lipsasen ja Hannu Toivosen kannattamana, että asia jätetään pöydälle ja otetaan käsittelyyn syyskuun kokouksessa ja ennen seuraavaa kokousta pidetään katselmus vaihtoehtopaikoissa.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Juhani Sihvosen kannatettu ehdotus hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päätti, että katselmus järjestetään 23.9.2020 klo 15 alkaen Rantakylästä, josta siirrytään Siekkilään ja sieltä Lyseolle.

Lisäksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta teki toimenpidealoitteen selvityksen käynnistämisestä ensilumen ladun toteuttamisen edellytyksistä Kalevankankaalle.

Merkitään, että Arto Seppälä poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Valmistelija

Tiina Juhola, vt. liikuntapäällikkö, tiina.juhola@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta pitää edellisen kokouksen päätöksen mukaisesti katselmuksen 23.9.2020 aloittaen klo 15 Rantakylästä siirtyen sieltä sitten Siekkilään ja Lyseolle.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta esittää kaupunkiympäristölautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle,​ että jalkapallohallin tekonurmi asennetaan Siekkilän entisen koulun hiekkakentälle vuonna 2021 ja asia huomioidaan talousarviovalmistelussa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun lopuksi esittelijä teki seuraavan muutosesityksen: hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta esittää kaupunkiympäristölautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle, että jalkapallohallin tekonurmi asennetaan Rantakylän kentälle suoraan Kalevankankaan kuplahallilta syksyn 2020 aikana.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän muutosesitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta on käsitellyt kokouksissaan 26.8.2020 § 67 sekä 23.9.2020 § 79 Kalevankankaan jalkapallohallin nykyisen (uudelleen sijoitettavan tekonurmen käyttöikä on +/- 5 vuotta) tekonurmen uutta sijoituspaikkaa.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta esittää kaupunkiympäristölautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle, että jalkapallohallin tekonurmi asennetaan Rantakylän kentälle suoraan Kalevankankaan kuplahallilta syksyn 2020 aikana. 

Asennus suoritetaan keliolosuhteiden salliessa jo syksyllä 2020, mutta todennäköistä on, että materiaali välivarastoidaan talven yli ja asennetaan vasta keväällä 2021. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta puoltaa jalkapallohallin nykyisen tekonurmen asentamista Rantakylän koulun kentälle ja saattaa asian kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.