Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 6.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunkiympäristölautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Kaupunginhallitus 16.6.2020 § 238 ja 25.9.2020 § 263
Otto-​oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset

Kaupunginhallitukselle on toimitettu kaupunkiympäristölautakunnan kokousten 16.6.2020 ja 25.9.2020 pöytäkirjat. Koska pöytäkirjoissa ei ole havaittu sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle,​ kaupunginhallitus ei ole käyttänyt kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta lautakunnan tekemiin päätöksiin.

Mikkelin kaupungin esteettömyyssuunnitelman päivitys
Mikkelin kaupungin Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue on käynnistänyt esteettömyyssuunnitelman päivitystyön yhteistyössä Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen, kaupungin vammais- ja vanhusneuvostojen, Miksei Oy:n sekä Essoten kanssa. Työssä tehdään kaupungin keskusta-alueen ja viiden erityiskohteen esteettömyyskartoitus ja toimenpideohjelma sekä päivitetään kaupungin tehtäväalueyksiköiden esteettömyyden toteuttamissuunnitelmat. Toimeksiantoon kuuluu esteettömyyskävely– ja koulutustilaisuuden järjestäminen kaupungin liikenneympäristön sekä tilojen suunnittelusta ja rakentamisesta vastaavien henkilöille. Esteettömyyttä tarkastellaan laaja-alaisesti, liikkumisen, eri aistivammaisten, hahmottamisen häiriöisten sekä keskittymisvaikeuksista kärsivien näkökulmista. Konsulttina työssä toimii WSP Finland Oy.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.