Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 5.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Virastotalon vesikaton uusiminen

MliDno-2020-553

Valmistelija

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue on pyytänyt avointa hankintamenettelyä käyttäen 31.1.2020 päivätyllä tarjouspyynnöllä tarjoukset kaupungin virastotalon vesikaton peruskorjauksesta.  Tarjouspyynnön mukaan katon korjaustyöt saa aloittaa aikaisintaan huhtikuun alussa ja töiden tulee valmistua 18.12.2020 mennessä. Arvioitu urakka-aika on noin 5 kk.

Kaupungin virastotalon vesikatto on alkuperäinen ja sen tekninen käyttöikä on lopuillaan. Korjaustyö on syytä suorittaa ennen 3. ja 4. kerroksien sisäpuolisia korjaustöitä. Vuonna 2017 laaditun katon kuntoarvion mukaisesti kattoa on korjattu paikallisesti, mutta yläpohjan rakenteen vuoksi vesieristystä ei ole voitu tarkistaa. Ylempien kerroksien sisäkatoissa ja ikkunaseinissä on vesivuotojälkiä.

Peruskorjauksessa vesikatto uusitaan kumibitumikermikatteeksi. Nykyinen kumibitumikermikate ja lämmöneristeet puretaan ja uusitaan pellityksineen sekä lahovaurioituneet puurakenteet korjataan sekä holvin päällä oleva vesieristys uusitaan tarpeellisilta osilta. Vesikattorakenne rakennetaan tuulettuvaksi. Nykyiset kattokaivot uusitaan ja asennetaan uudet alipainetuulettimet.

Hankinta ylittää kansallisen kynnysarvon, mutta ei EU-kynnysarvoa. Hankintailmoitus julkaistiin HILMA-ilmoituskanavassa ja tarjouspalvelussa 31.1.2020.

Tarjouspyynnön mukaan valintaperusteena on halvin hinta.  Laatutekijät on asetettu vähimmäisvaatimuksena sekä tarjoavan yrityksen, että käytettävän työnjohdon osalta.

Määräaikaan 21.2.2020 kello 12:00 mennessä urakkatarjouksen antoivat seuraavat toimijat:

KS Bitumikate Oy, Icopal Katto Oy, OW-Yhtiöt Oy ja Karjalan Rakennus ja Maalaus Oy.

Vesikaton uusimiselle on varattu investointiohjelmassa 500 000 euroa vuodelle 2020. Tarjousten perusteella päivitetty kustannusarvio on 610 000 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy virastotalon vesikaton korjauksesta ja uusinnasta edullisimman urakkatarjouksen tehneen KS Bitumikate Oy:n tarjouksen, 585 000,00 euroa (alv 0 %) sekä myöntää hankkeelle ehdollisen aloitusluvan ja oikeuttaa tilapalvelut solmimaan urakkasopimuksen edellä hyväksytyn urakoitsijan kanssa normaalein sopimusehdoin. Aloitusluvan ehtona on, että kaupunginvaltuusto myöntää hankkeelle 110 000 euron lisämäärärahan. Lisämääräraha katetaan investointinohjelman sisällä tehtävällä määrärahasiirrolla.

Tarjouksen hyväksymisestä tehty päätös ei vielä muodosta sopimusta, vaan sopimus syntyy vasta sopimisasiakirjan allekirjoituksilla.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta päätetään tarkastaa jo kokouksessa, jotta asia ehtii seuraavaan kaupunginhallituksen kokoukseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.