Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 5.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Tekninen johtaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 3 Vakinaiseen virkasuhteeseen otetun yleiskaavoittajan virkasuhteen purkaminen koeaikana, 21.02.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pekka Heikkilä, heikkilanpekka@gmail.com

Kaupunkiympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoista ei ole havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että tämä pykälä käsiteltiin pykälän 29 jälkeen.


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.