Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 5.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Muut asiat

Päätös

Keskusteltiin torikaupanvalvonnan järjestämisestä ja ulkoistamisesta, Kalevankankaantien pyörätiestä, joka katkeaa arkistolaitoksen kohdalla ja suorasta yhteydestä koululle sekä Rantakylän urheilutalon/Rantakeitaan pysäköintiongelmista.

Merkitään, että vammaisneuvoston edustaja Pirkko Luusalo poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.