Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 3.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Tekninen johtaja
§7 Asumisoikeuden haltijan sekä asumisoikeusmaksun vahvistaminen, Mikkelin Asumisoikeus Oy/Somerkuja 1 A 3, 04.09.2017
Muut päätökset:
§5 Satamalahti -projektin määräaikaisen työryhmän nimeäminen , 18.09.2017
§6 EcoSairila -projektin määräaikaisen työryhmän nimeäminen, 18.09.2017

Projektijohtaja/Tekninen toimi
Alueiden käyttölupapäätökset:
§33 Tapahtuma Hallitustorilla, kiertävä Avaruusrekka -näyttely 3.10.2017, 07.09.2017
§34 Bioaika-kiertue Hallitustorilla 12.-14.10.2017, 20.09.2017
Asumisasioihin liittyvät päätökset:
§1 Asumisoikeuden haltijan sekä asumisoikeusmaksun vahvistaminen, Mikkelin Asumisoikeus Oy/Torpantie 3 B 2, 08.09.2017

Johtava rakennustarkastaja
Henkilöstöpäätökset:
§10 Henri Variksen valinta lvi-tarkastajan virkaan, 14.09.2017
§11 Rakennustarkastajien Arttu Mönkölä, Hannu Ahonen ja Esko Nousiaisaisen sekä lvi-tarkastaja Henri Variksen oman auton käyttö työajossa, 15.09.2017

Kaavoituspäällikkö
Hankintapäätökset:
§11 Pankalammen kaakkoiskulman ideasuunnitelman laatiminen, 12.09.2017
§12 Brahenportin suunnitteleminen opiskelija- ja senioriasumiseen, 12.09.2017
§13 Marskinaukion suunnitteleminen asuinkäyttöön, 12.09.2017

Kaupungingeodeetti
Tonttipäätökset/Maankäyttöpäätökset:
§118 Omakotitontin 29-2-7 (Mannisenpolku 5) varaaminen, 04.09.2017
§119 Rakennuspaikan varaaminen / Moduulitalot Suomi Oy, 04.09.2017
§120 Annilan (29.) korttelin 1 osa / rakennusoikeuden kilpailuttaminen, 07.09.2017
§121 Omakotitontin 21-4-1 (Boråsinkatu 2) uudelleenvuokraus, 13.09.2017
§122 Määräalan 491-417-1-1008-M601 ostaminen Hilja Kuitusen kuolinpesältä , 13.09.2017
§123 Omakotitontin (Vemmelkaari 3) varauksen raukeaminen, 13.09.2017
§125 Mikkelin kaupungin tilan Mäntykangas 491-417-1-803 myyminen , 14.09.2017
§126 Maa-alue järjestely Betonimäki Oy:n kanssa, 14.09.2017
§127 Annilan (29.) korttelin 1 osa / rakennusoikeuden luovuttamisen kilpailuttaminen, 15.09.2017
§128 Muodostettavan tontin 491-20-90-6 vuokraaminen, 15.09.2017

Kaupunginpuutarhuri
Alueiden käyttölupapäätökset:
§36 Lokafest-tapahtuma Naisvuorella 7.10.2017, 05.09.2017

Maankäyttöinsinööri
Henkilöstöpäätökset:
§3 Metsätalousinsinööri Pekka Halosen irtisanoutuminen, 06.09.2017
Tonttipäätökset/Maankäyttöpäätökset:
§16 36. Kaupunginosan (Otava) korttelin 211 osan tonttijaon muutos, 04.09.2017
§17 20. Kaupunginosan (Tusku) korttelin 31 osan tonttijako ja tonttijaon muutos, 05.09.2017
§18 31. Kaupunginosan (Rankakylä) korttelien 181, 327 ja 337 tonttijaot, 12.09.2017
§19 20. Kaupunginosan (Tusku) korttelin 76 tonttijaon muutos, 13.09.2017
§20 40. Kaupunginosan (Anttola) korttelin 23 osan tonttijaon muutos, 13.09.2017
§21 60. Kaupunginosan (Ristiina) korttelin 300 tonttijaon muutos, 18.09.2017
§22 Peltoalueiden maanvuokrasopimuksen purkaminen / Jari Hahl, 20.09.2017

Metsätalousinsinööri
Hankintapäätökset:
§5 Taimikonhoitopalvelujen hankinta , 18.09.2017

Yhdyskuntatekniikan insinööri/Tieasiat, vesiosuuskunnat
Alueiden käyttölupapäätökset:
§13 Kunnan suostumus liikenteenohjauslaitteelle/Louhelan yt, 04.09.2017
§14 Kunnan suostumus kärkikolmion asettamiseen/Letkun yt, 08.09.2017
Avustuspäätökset:
§34 Uuden liittymän rakentaminen yhdystielle 15120/Rosmotaipaleen yt. , 04.09.2017
§35 Majaniemen yt/Parantamisavustus 2017-2018, 06.09.2017

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Veli Liikanen, veli.liikanen@vihreat.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoista ei ole havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.