Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 3.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Kuntalaisaloitteet 2017, Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue

MliDno-2017-1843

Valmistelija

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntalaisaloitteet, joihin on annettu vastaus:

9.12.2015 MliDno-2015-2589
Kuntalaisaloite Pyhälammentien, Kiesitien, Rekirinteen ja Valjaskujan teiden perusparannus ja päällystäminen

3.10.2016 MliDno-2016-2074
Hiirolan lähiliikuntapaikan säilyttäminen

4.10.2017 MliDno-2016-2088
Otavan venesataman ylläpito

3.1.2017 MliDno-2017-32
Otavan keskustan liikennejärjestelyt

31.1.2017 MliDno-2017-299
Ensimmäinen katuvalo Kalevankadulla Rouhialankadulta laskien häikäisee

7.4.2017 MliDno-2017-867
Aloite Mintturaitin korjaamisesta

10.5.2017 MliDno-2017-1102
Esitys Valkoviklonkadun asukkailta pölyongelman poistamiseksi

29.5.2017 MliDno-2017-1276
Esitys Otavankadun pyöräilyolosuhteiden parantamiseksi/Velo Saimaa Oy

5.6.2017 MliDno-2017-1328
Tielle pihasta ilmoittava liikennemerkki

21.6.2017 MliDno-2017-1478
Opastekyltti/Eläinklinikka Kurki Oy

20.7.2017 MliDno-2017-1601
Jätteiden lajittelun tehostaminen

8.8.2017 MliDno-2017-1675
Kuntalaisaloite Mannerheim-tori, Paavo Kontinen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Tiedoksi

Hallintopalvelut

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.