Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 3.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunkiympäristölautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Vanhusneuvosto 19.9.2017 § 5
Vanhusneuvoston edustajaksi kaupunkiympäristölautakuntaan nimettiin Aija Himanen ja varaedustajaksi Impi Jääskeläinen.

Ramboll 18.9.2017
Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija: Päättäjänä vaikutat oman kuntasi liikenneturvallisuuteen

Kaupunkisuunnittelu 19.9.2017
Rantaosayleiskaavan muutos / Yövesi-Louhivesi, tila Pien-Toijola 491-56-2-16 (osa) / Luonnos ja OAS

Kaupunginhallitus 25.9.2017 § 75
Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset

Kaupunginhallitukselle on toimitettu kaupunkiympäristölautakunnan 12.9.2017 pöytäkirja.
Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa, ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.
Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.