Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 3.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Asia poistettiin esityslistalta

MliDno-2017-1302