Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 28.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Tekninen johtaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 31 Lentoaseman päällikön avoimen viran hoito ajalla 2.1. - 31.3.2020, 31.12.2019
Muut päätökset:
§ 7 Palvelusopimus ANS Finland Oy:n ja Mikkelin lentoaseman välisestä yhteistoiminnasta, 13.12.2019
§ 8 Valmius- ja varautumistyöryhmän uudelleennimeäminen, 13.12.2019

Kaavoituspäällikkö
Hankintapäätökset:
§ 19 Ilmakuvausvideot Mikkelistä, 10.12.2019
§ 20 Kolmen kaavahankkeen kilpailutus, 20.12.2019

Kaupungingeodeetti
Tonttipäätökset/Maankäyttöpäätökset:
§ 1 Omakotitontin 491-21-19-4 myyminen, Pohjolankatu 47, 02.01.2020
§ 2 Tontin 491-28-1-20 uudelleenvuokraus, 03.01.2020
§ 3 Tilan 491-417-1-614 varaaminen, Vesitorninkuja 1, 08.01.2020
§ 4 Omakotitontin 491-13-3-12 uudelleenvuokraus, Hietakatu 4, 08.01.2020
§ 122 Tontin muodostusosan myyminen tilasta 491-402-1-152, 02.12.2019
§ 123 Rakennuspaikan varauksen jatkaminen, Minuntalli Oy, 02.12.2019
§ 124 Kiinteistön 491-466-1-48 myynti, 03.12.2019
§ 126 Alueen vuokraaminen koulun rakentamista varten / Kiinteistö Oy Mikkelin Sahalantie, 09.12.2019
§ 127 Tilan 491-417-1-614 vuokrasopimuksen purkaminen, 13.12.2019
§ 128 Mastopaikan vuokraaminen Telia Towers Finland Oy:lle tilan 491-417-1-113 alueelta, 13.12.2019
§ 129 Rivitalotontin 491-10-15-1 uudelleenvuokraus, Aurakatu 4, 16.12.2019
§ 130 Omakotitontin 491-31-346-8 myyminen, Vemmelkaari 9, 18.12.2019
§ 131 Omakotitontin 491-10-40-2 myyminen, Tuulastie 18, 20.12.2019
§ 132 Omakotitontin 491-31-343-6 varaaminen, Rantavuolingonkatu 11, 20.12.2019
§ 133 Tontin 491-6-39-1 myyminen, Yrittäjänkatu 19, 23.12.2019

Kaupungininsinööri
Hankintapäätökset:
§ 8 Option käyttö/ Ympäristönhoito- ja puunkaatopalvelut/ Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo, 16.12.2019
§ 9 Option käyttö/ Ympäristönhoito- ja puunkaatopalvelut/ Tallyman Oy, 16.12.2019
Yhdyskuntateknisten suunnitelmien päätökset:
§ 43 Yleissuunnitelman hyväksyminen Ecosairilan alue, 16.12.2019

Kaupunginpuutarhuri
Hankintapäätökset:
§ 1 Mikkelin Kirkkopuiston WC:n ylläpito ja huolto, 09.12.2019

Kiinteistöjohtaja
§ 10 Kalevankankaan koulun lisätilan, Kuukuskuja 1, ilmanvaihtourakka, 19.12.2019

Kunnossapitopäällikkö
Liikennepäätökset:
§ 22 Liikenneväylien talvikunnossapito 2019 - 2020, kunnossa- ja puhtaanapitoluokitus sekä jalkakäytävien talvikunnossapito, 12.12.2019
§ 23 Liikennejärjestelyt Savonia hiihdon osalta 15.2.2020, 12.12.2019

Liikennesuunnittelija
§ 1 Halmetien liikenteenohjaussuunnitelma, 07.01.2020
§ 2 Tenholahdentie, Nikaratie, Piippu ja Rihla liikenteenohjaussuunnitelma, 08.01.2020
§ 3 Liikennevalojen rakennussuunnitelma Raatihuoneenkadun liittymät: Maaherrankatu (33) ja Mikonkatu (43), 08.01.2020
§ 5 Liikenteenohjaussuunnitelmien hyväksyminen, 11.12.2019
§ 6 Kevyen liikenteen opastussuunnitelman hyväksyminen, 11.12.2019

Metsätalousinsinööri
Talouspäätökset:
§ 8 Puutavaraleimikoiden myynti / tarjouspyyntö 20.11.2019, 03.12.2019

Paikkatietoinsinööri
Muut päätökset:
§ 41 Osoitteen vahvistaminen kiinteistön 491-450-6-13 lomarakennukselle, 11.12.2019

Palvelupäällikkö
Alueiden käyttölupapäätökset:
§ 97 Angry Birds go snow -tapahtuma 8.2.2020 Kaihun kodan ja Mikkelipuiston alueella, 02.12.2019
Asumisasioihin liittyvät päätökset:
§ 1 Asumisoikeuden haltijan sekä asumisoikeusmaksun vahvistaminen, Junnilantie 4 E, 03.01.2020
§ 2 Asumisoikeuden haltijan sekä asumisoikeusmaksun vahvistaminen, Länsiranta 1 C, 08.01.2020
§ 3 Asumisoikeuden haltijan sekä asumisoikeusmaksun vahvistaminen, Junnilantie 4 A, 08.01.2020
§ 4 Asumisoikeuden haltijan sekä asumisoikeusmaksun vahvistaminen, Olkkolankatu 1 A, 08.01.2020
§ 5 Mikalo Oy:n hakemus määräaikaiseen poikkeukseen arava- ja korkotukilainoitettujen vuokra-asuntojen asukasvalintasäännöistä, 08.01.2020
§ 59 Asumisoikeuden haltijan sekä asumisoikeusmaksun vahvistaminen, Riikolankatu 1 D, 11.12.2019

Suunnitteluinsinööri
Liikennepäätökset:
§ 1 Yrjönkatu 23 kohdalla olevan parkkipaikan muutos aikarajoitteisiksi, 07.01.2020

Yhdyskuntatekniikan insinööri/Tieasiat, vesiosuuskunnat
Alueiden käyttölupapäätökset:
§ 22 Pölhönsaaren yt / puominpitolupa, 17.12.2019
Avustuspäätökset:
§ 1 Outilan yt / parantamisavustus, 07.01.2020
§ 48 Louhukankaan yt / kunnossapitoavustus, 17.12.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pekka Heikkilä, heikkilanpekka@gmail.com

Kaupunkiympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoista ei ole havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.