Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 28.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Puutavarainventaario 2019

MliDno-2020-252

Valmistelija

  • Annamari Huttunen, metsätalousinsinööri, Annamari.Huttunen@mikkeli.fi

Kuvaus

Metsät ja vesialueet vastuualue on laatinut hallussaan olevista puutavaroista varastoinventaarion 31.12.2019 tilanteen mukaan.

Tienvarsivarastoissa on energiapuuta yhteensä 13 477 i-m³, energiakuitua 35,8 m³ ja tukki- ja kuitupuuta yhteensä 910,0 m³. Varastojen arvo on yhteensä 131 616,10 euroa (lähtötilanne 115 894,20 euroa).

Varaston arvo on kasvanut 15 721,90 euroa ja kirjauksesta tehty muistiotosite on inventaarion liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy liitteen mukaisen puutavarainventaarion liitettäväksi vuoden 2019 tilinpäätökseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Metsät ja vesialueet/Annamari Huttunen ja Kaarina Lotti, talouspalvelut, Meidän IT ja talous Oy/kirjanpito