Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 28.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Perusteet yksityistieavustusten käsittelyyn 2020

MliDno-2020-85

Valmistelija

  • Matti Kaira, yhdyskuntatekniikan valvoja, matti.kaira@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki avustaa vuosittain hakemuksen jättäneitä järjestäytyneitä yksityisteitä kunnossapidon ja parantamisen osalta talousarviossa varatun määrärahan puitteissa. Avustukset myönnetään kaupunkiympäristölautakunnan vahvistamien avustusperusteiden mukaisesti. Avustusten piiriin kuuluu tällä hetkellä 835 tiekuntaa yhteispituudeltaan n. 2101 km. Kunnossapitoavustuksina on myönnetty I-luokan teille 700 €/km, II-luokan teille 450 €/km ja III-luokan teille 150 €/km. Kunnossapitoavustuksiin on talousarviossa 2020 hyväksytty 800.000 euroa, ja perusparantamisavustuksiin 500.000 euroa. Mikäli avustuksia joudutaan kaupungin taloudellisesta tilanteesta johtuen leikkaamaan, tulee parantamisavustuksiin varattu raha pienenemään.  

Perusparantamisavustuksien jakoperuste on I- ja II-luokan yksityisteille valtio 50 %, kunta 30 %, sekä pelkästään kunnan avustamiin parantamistöihin 50 %. Kaupungin kunnossapito- ja parantamisavustusten suuruus on yleensä vastannut hieman yli kolmannesta avustusta hakeneiden yksityisteiden kokonaismenoista.

Viimeksi avustusperusteet on vahvistettu kaupunkiympäristölautakunnassa 22.1.2019 § 17.

Uusi yksityistielaki (560/2018) on tullut voimaan 1.1.2019 tuoden mukanaan joitakin pieniä muutoksia myös kuntien avustuskäytäntöihin. Muutokset on huomioitu ehdotuksessa uusiksi perusteiksi yksityistieavustusten käsittelyyn.

Uuden yksityistielain myötä kuntien tielautakunnat lakkasivat 31.12.2019, jonka jälkeen sen tehtävät siirtyivät itse tiekunnille, Maanmittauslaitokselle ja käräjäoikeuksille. Vuoden 2019 aikana Mikkelin tielautakunnassa on käsitelty asioita, jotka ovat tulleet vireille ennen kyseistä vuotta yksityistielain 95 § mukaisesti.

Ehdotus uusiksi avustusperusteiksi liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy yksityisteiden avustusperusteet vuodelle 2020 liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue/Matti Kaira