Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 28.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Muut asiat

Päätös

Muita asioita ei ollut.