Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 28.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Mikkelin kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys

MliDno-2020-267

Valmistelija

  • Eija Yli-Halkola, liikennesuunnittelija, eija.yli-halkola@mikkeli.fi

Kuvaus

Inra-aluepalvelut alueyksikössä on valmistunut Mikkelin kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys. Työssä päivitettiin liikenneympäristön toimenpideohjelma edellisen vuoden 2013 suunnitelman, asukaskyselyn, liikenneonnettomuusanalyysin, maastokäyntien ja asiantuntijakommenttien pohjalta. Asukaskysely toteutettiin 4.3.-24.3.2019 välisenä aikana. Kartalle ositettuja vaaranpaikkoja merkittiin noin 990 kpl.

Suunnitelmassa esitetään yhteensä 121 ongelmakohdetta, joihin esitetään yhteensä 151 maantie- ja katuverkolle kohdistettua yksittäistä toimenpidettä. Toimenpiteet on jaettu kolmeen kiireellisyysluokkaan ja niille on esitetty karkeat yksikkökustannuksiin perustuvat kustannusarviot, jotka tarkentuvat jatkosuunnittelussa. ELY-keskuksen maanteiden osalta nopeasti toteutettavissa olevat tiemerkintä- ja liikennemerkkikohteet on kirjattu kiireellisyysluokkaan PIKA.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy liikenneturvallisuussuunnitelman päivityksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että puheenjohtaja Pekka Heikkilä ja logistiikkapäällikkö Janne Skott poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen ja myöhemmissä pykälissä puheenjohtajana toimi Vesa Himanen.

Tiedoksi

Tilapalvelut/Jarkko Hyttinen, kyytineuvo/Liisa Heikkinen, Itä-Suomen poliisilaitos, vammaisneuvosto, vanhusneuvosto, infra-aluepalvelut/Maini Väisänen