Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 28.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Kokouksen aluksi logistiikkapäällikkö Janne Skott kertoi katsauksen joukkoliikenteestä.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.