Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 28.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunkiympäristölautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Kaupunkiympäristön elinkaaripalvelut 17.12.2019
Pöytäkirja Metsäsairilankatu plv 0-1750, Rakentamisurakan vastaanottotarkastus

Kaupunkisuunnittelupalvelut 8.1.2020
Lausuntopyyntö asemakaavan muutos 9. kaupunginosan (Lähemäki) kortteli 16 / Pajakatu

Traficom 9.1.2020
Ilmoitus EFMI ANS organisaatioprofiili 2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.