Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 28.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 126 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Kokouksen aluksi kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen kertoo talonrakennushankkeiden tilanteesta ja kaupungininsinööri Maini Väisänen kertoo hulevesijärjestelyistä.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Merkitään, että kaupungininsinööri Maini Väisänen esitteli kaupungin hulevesijärjestelyjä ja kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen talonrakennushankkeiden tilannetta.

Merkitään, että Maini Väisänen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.