Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 28.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 128 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunkiympäristölautakunnalle ei ole toimitettu ilmoitusluontoisia asioita.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.