Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 27.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Tekninen johtaja
Hankintapäätökset:
§ 24 Esittelyvideon tilaaminen, 10.06.2019
Henkilöstöpäätökset:
§ 17 Kyytineuvon kesätyöntekijä ajalle 12.6.-11.8.2019, 07.06.2019
§ 18 Valinnan vahvistaminen projektipäällikön määräaikaiseen virkaan, 18.06.2019
§ 19 Lentoaseman päällikön määräaikaisen virkasuhteen jatkaminen, 18.06.2019
§ 20 Päätös oman auton käytöstä työajossa / projektipäällikkö Juha Härkönen, 01.08.2019
Muut päätökset:
§ 2 Hankkeen "Vt 13 / mt 15118 Pellosniemen liittymän ja Karsikkoniementien parantaminen, Mikkeli - osallistuminen, 25.06.2019

Johtava rakennustarkastaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 3 Määräaikaisen rakennustarkastajan virkasuhteen jatkaminen, 14.06.2019
§ 4 Jäteasiain tarkastaja Kaisa Helaakosken irtisanoutuminen virasta, 17.06.2019
§ 5 Ovo-korvauksen myöntäminen rakennustarkastaja Juha Häyriselle, 03.07.2019

Kaupungingeodeetti
Tonttipäätökset/Maankäyttöpäätökset:
§ 63 Omakotitontin 491-19-28-3 myyminen, Döbelninkatu 39, 03.06.2019
§ 65 Omakotitontin 491-29-2-1 myyminen, Koranterinpolku 8, 05.06.2019
§ 66 Omakotitontin 491-20-105-4 varaaminen, Haulipussi 8 , 05.06.2019
§ 67 Omakotitontin 491-29-3-7 varaaminen, Akveliinanpolku 3, 05.06.2019
§ 68 Tonttien 491-14-1-1, 2, 3 ja 4 vuokrasopimuksen jatkaminen, 05.06.2019
§ 69 Rakennuspaikan varaaminen Minuntalli Oy:lle, 05.06.2019
§ 70 Omakotitontin 491-29-5-5 varaaminen, Forsiuksenpolku 12, 07.06.2019
§ 71 Tonttien 491-17-9-3 (Suojarinne 5) ja 491-17-64-3 (Tähkärinne 2) varauksen raukeaminen, 07.06.2019
§ 72 Mastopaikan vuokraaminen MPY Palvelut Oy:lle tilan 491-417-1-884 alueelta, 10.06.2019
§ 73 Rakennuspaikan varaaminen Posti Oyj:lle, 10.06.2019
§ 74 Rivitalotontin 491-14-22-2 vuokraaminen, Pihlajatie 31, 12.06.2019
§ 75 Maanvuokrasopimuksen jatkaminen Mikkeli JHL ry, määräala tilasta 491-529-2-59, 17.06.2019
§ 76 Rakennuspaikan varaaminen Posti Oyj:lle, Tusku, 17.06.2019
§ 77 Omakotitontin 491-10-17-2 myyminen, Pielestie 7, 25.06.2019
§ 78 Omakotitontin 491-10-19-5 myyminen, Aumapolku 7, 25.06.2019
§ 79 Omakotitontin 491-30-7-1 myyminen, Kyläluudankaari 3, 26.06.2019
§ 80 Omakotitontin 491-60-308-4 varauksen jatkaminen, Linnaniementie 56, 26.06.2019
§ 81 Tilan 491-417-3-120 myyminen, Havurinne 1, 27.06.2019
§ 83 Muodostettavan tontin 491-20-30-2 (Timpurinkatu 1) varaaminen TT Estate Oy / perustettava yhtiö, 03.07.2019
§ 84 Tontin 491-31-341-6 varauksen raukeaminen, Niilonkaari 27, 09.07.2019
§ 85 Omakotitontin 491-29-17-5 myyminen, Antellinkatu 16, 23.07.2019
§ 86 Omakotitontin 491-10-19-6 uudelleenvuokraus, Aumapolku 5, 25.07.2019
§ 87 Omakotitontin 491-31-341-6 varaaminen, Niilonkaari 27, 01.08.2019
§ 89 Tontin 491-21-10-3 varauksen jatkaminen, Vanamonkuja 3 , 08.08.2019

Kaupungininsinööri
Hankintapäätökset:
§ 3 Pursialankadun sillankorjausurakka, 02.07.2019
Henkilöstöpäätökset:
§ 3 LVI-rakennuttaja Pertti Riekkisen irtisanoutuminen, 01.07.2019
Yhdyskuntateknisten suunnitelmien päätökset:
§ 10 Katusuunnitelman hyväksyminen, Tenholahdentie, 12.06.2019
§ 11 Katusuunnitelman hyväksyminen, Rihla, 12.06.2019
§ 12 Katusuunnitelman hyväksyminen, Piippu, 12.06.2019
§ 13 Katusuunnitelman hyväksyminen, Nikarantie, 12.06.2019
§ 14 Katusuunnitelman hyväksyminen, Hakomäki, 24.06.2019
§ 15 Katusuunnitelman hyväksyminen, Kaarnatie, 24.06.2019
§ 16 Katusuunnitelman hyväksyminen, Kelotie PL 0-400, 24.06.2019
§ 17 Katusuunnitelman hyväksyminen, Käpykuja, 24.06.2019
§ 18 Katusuunnitelman hyväksyminen, Lylytie, 24.06.2019
§ 19 Katusuunnitelman hyväksyminen, NIlatie, 24.06.2019
§ 20 Katusuunnitelman hyväksyminen, Näreharju, 24.06.2019
§ 21 Katusuunnitelman hyväksyminen, Visatie, 24.06.2019
§ 22 Katusuunnitelman hyväksyminen, Tuppuralankadun keskisaareke Paukkulantien kohdassa, 01.08.2019
§ 23 Katusuunnitelman hyväksyminen, Hietakatu välillä Ketunniementie - Sammonkatu, 05.08.2019
§ 24 Yleissuunnitelman hyväksyminen; Juvantie välillä rautatiesilta - Launialankatu, 05.08.2019

Kaupunginpuutarhuri
§ 2 Nähtäville asettaminen, Koranterinpuisto ja Hänninkentän viheralueet, 18.07.2019
§ 3 Puistosuunnitelman hyväksyminen, Mikkelipuiston raitiovaunujen sijoittaminen, 19.07.2019

Kiinteistöjohtaja
Hankintapäätökset:
§ 5 Graanin palvelutalon hissin peruskorjaus, 09.08.2019
Muut päätökset:
§ 3 Kalevankankaan jalkapallohalli: Saltex Oy:n asiakirjojen antamatta jättäminen Kiviconstruction Oy:lle perusteena liikesalaisuus, 20.06.2019
§ 4 Kalevankankaan jalkapallohalli: Saltex Oy:n asiakirjojen antamatta jättäminen Jalon Rakentajat Oy:lle perusteena ettei asiakirjoja ole, 20.06.2019
§ 5 Kalevankankaan jalkapallohalli: Kiviconstruction Oy:n asiakirjojen antamatta jättäminen Jalon Rakentajat Oy:lle perusteena ettei asiakirjoja ole , 20.06.2019
§ 6 Kalevankankaan jalkapallohalli: Jalon Rakentajat Oy:n asiakirjojen antamatta jättäminen Kiviconstruction Oy:lle, liikesalaisuus, 20.06.2019
§ 7 Kalevankankaan jalkapallohalli: Kiviconstruction Oy:n asiakirjojen antamatta jättäminen Jalon Rakentajat Oy:lle perusteena liikesalaisuus, 20.06.2019
§ 8 Kalevankankaan jalkapallohalli: Saltex Oy:n asiakirjojen antamatta jättäminen Jalon Rakentajat Oy:lle perusteena liikesalaisuus, 20.06.2019

Kunnossapitopäällikkö
Liikennepäätökset:
§ 11 Keskiaikatapahtuma Ristiinassa 15.6.2019, liikennepäätös, 10.06.2019
§ 12 Suur-Saimaa ympäriajo 2019, liikennejärjestelyt, 11.06.2019
§ 13 Satamatien sulkeminen Anttolassa 22.6.2019, 13.06.2019
§ 14 Ristiinan Markkinat 19.7.2019, liikennejärjestelyt, 19.06.2019
§ 15 Mikkeli Juoksu 2019, liikennejärjestelyt, 24.06.2019
§ 16 Suur-Saimaan ympäriajo 2019, lisäpäätös kunnossapitopäällikön päätökseen 11.6.2019 § 12, 26.06.2019
Muut päätökset:
§ 5 Luonteripyöräily, ulkomainoslupa 2019, 03.06.2019
§ 6 Mikkelin Kansainväliset Suurmarkkinat 20.-23.6.2019, ulkomainoslupa., 05.06.2019
§ 7 Sirkus Finlandia 2019, ulkomainoslupa, 11.06.2019
§ 8 Mikkelin kalamarkkinat 2019, ulkomainoslupa, 13.06.2019

Liikennesuunnittelija
Liikennepäätökset:
§ 1 Katajalahdentie K7 välillä PL 841 - kiertoliittymä, liikenteenohjaussuunnitelma, 10.06.2019
§ 2 Juvantien kanavoinnit Savolaistenkadun ja Oravinkadun liittymissä, liikenteenohjaussuunnitelmat, 25.06.2019

Maankäyttöinsinööri
Alueiden käyttölupapäätökset:
§ 15 Peltoalueiden vuokraaminen kiinteistöistä 491-446-4-9 ja 491-446-4-54, 10.06.2019
§ 16 Sijoittamislupa johdoille ja puistomuuntamolle kiinteistön 491-484-2-74 alueelle / Suur-Savon Sähkö Oy, 09.08.2019

Metsätalousinsinööri
§ 15 Vesikasvien niittohankkeen jatkaminen Launialanselällä/ vesialueen omistajan lupa, 03.07.2019
Hankintapäätökset:
§ 2 Taimikonhoito- ja hakkuun ennakkoraivauspalvelujen hankinta , 02.07.2019
§ 3 Metsätien rakentamispalvelun hankinta, 16.07.2019
Talouspäätökset:
§ 4 Puutavaraleimikoiden myynti / tarjouspyyntö 28.5.2019, 17.06.2019

Paikkatietoinsinööri
Muut päätökset:
§ 14 Osoitteen vahvistaminen kiinteistölle 491-410-1-85 Huusharjuntien varrelle, 05.06.2019
§ 15 Osoitteiden korjaaminen Kivipellontien varrelle, 10.06.2019
§ 16 Emolan kaupunginosan kiinteistön 491-7-27-17 osoitteen vahvistaminen , 11.06.2019
§ 17 Osoitteen vahvistaminen Hampunsalmentien varren kiinteistölle 491-544-2-32 Anttolassa, 08.07.2019
§ 18 Osoitejärjestelyt kiinteistölle 491-417-2-51 Pitkäjärven kaupunginosassa, 08.07.2019
§ 19 Rajakorventien varren osoitteiden korjaaminen Suomenniemellä, 09.07.2019
§ 20 Osoitteen vahvistaminen Suomenniemellä Vahtionsalmentien varren kiinteistölle 491-503-6-100, 10.07.2019
§ 21 Osoitteen vahvistaminen Koukkuniementien varren kiinteistölle 491-417-5-26, 11.07.2019

Palvelupäällikkö
Alueiden käyttölupapäätökset:
§ 64 Suur-Saimaan Ympäriajo 29.-30.6.2019, 12.06.2019
§ 65 SM-maantiejuoksu 31.8.2019 Ristiinassa, 13.06.2019
§ 66 Vilttikirppis Ristiinan Kaukaantorin viheralueella 29.6.2019, 20.06.2019
§ 67 Kenkäveron käsityömarkkinat 4.-5.7.2019 sekä yötapahtuma 5.12.2019, 20.06.2019
§ 68 Juhannuskokko Kenkäverossa 21.6.2019, 20.06.2019
§ 69 Restotori-tapahtuma Hallitustorilla 2.10.2019, 28.06.2019
§ 70 Ihanat Putiikit Piknikillä -tapahtuma Kirkkopuistossa 29.8.2019, 28.06.2019
§ 71 Anttolan Kihut -markkinat 27.7.2019 Anttolan satama-alueella, 02.07.2019
§ 72 Osuuskauppa Suur-Savon jättinäyttö kävelykadulla 19.7.2019, 02.07.2019
§ 73 Pysäköintialue Ratikan avajaisiin 17.7.2019 , 08.07.2019
§ 74 Yömyyntiluvat Hallitustorille kesäksi 2019, 10.07.2019
Asumisasioihin liittyvät päätökset:
§ 8 Asumisoikeuden haltijan sekä asumisoikeusmaksun vahvistaminen, Rauhaniementie 8 A, 06.06.2019
§ 9 Asumisoikeuden haltijan sekä asumisoikeusmaksun vahvistaminen, Länsiranta 1 B, 06.06.2019
§ 10 Asumisoikeuden haltijan sekä asumisoikeusmaksun vahvistaminen, Länsiranta 1 A, 12.06.2019
§ 11 Asumisoikeuden haltijan sekä asumisoikeusmaksun vahvistaminen, Junnilantie 4 E, 12.06.2019
§ 12 Asumisoikeuden haltijan sekä asumisoikeusmaksun vahvistaminen, Sannastinlaakso 6 C, 01.08.2019
§ 13 Asukasvalinnat tammi-kesäkuulta 2019/Lumo-kotikeskus Jyväskylä, 06.08.2019

Rakennuttajapäällikkö
Hankintapäätökset:
§ 1 Otavan päiväkodin varastorakennuksen purku-urakka, 03.07.2019
§ 2 Kaupungintalon hissiurakka, 11.07.2019

Suunnitteluinsinööri
Liikennepäätökset:
§ 13 Ratamonkadun liikenteenohjaussuunnitelma, 11.06.2019
Yhdyskuntateknisten suunnitelmien päätökset:
§ 6 Nähtäville asettaminen, Hakomäki, Kaarnatie, Kelotie, Käpykuja, Lylytie, Näreharju ja Visatie, 06.06.2019
§ 7 Nähtäville asettaminen, Metsäsairilankatu välillä Anttolantie - Jäteasema, 11.06.2019
§ 8 Nähtäville asettaminen, Juvantie välillä Rautatiesilta-Launialankatu ja Hietakatu välillä Ketunniementie-Sammonkatu, 18.06.2019
§ 9 Nähtäville asettaminen, Tuppuralankadun keskisaareke Paukkulantien kohdalla, 03.07.2019

Yhdyskuntatekniikan insinööri/Tieasiat, vesiosuuskunnat
Alueiden käyttölupapäätökset:
§ 14 Piekälänsaaren yt / kunnan suostumus liikennemerkin asettamiselle, 07.08.2019
Avustuspäätökset:
§ 15 Kärenniemi-Pohjalahti yt / parantamisavustus, 15.07.2019
§ 16 Valtionavusteiset yksityisteiden peruskorjaukset / kunnan parantamisavustus 2019, 24.07.2019
§ 17 Hämeenkankaan yt / parantamisavustus, 25.07.2019
§ 18 Susikorven yt / kunnan suostumus liikennemerkkien asettamiselle, 25.07.2019
§ 19 Ahtelan yt / parantamisavustus, 29.07.2019
§ 20 Kunnossapitoavustukset yksityisteille 2019, 30.07.2019
§ 21 Siesun yt / parantamisavustus, 01.08.2019
§ 22 Saukonsalon yt / parantamisavustus, 02.08.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pekka Heikkilä, heikkilanpekka@gmail.com

Kaupunkiympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoista ei ole havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.