Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 27.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Sodan ja Rauhan keskus Muisti, tarjouspyyntöasiakirjojen hyväksyminen

MliDno-2015-2230

Valmistelija

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin omistaman entisen koulurakennuksen, nk. Päämajatalon, tilat on suunniteltu tiedekeskus Sodan ja rauhan keskus Muistin käyttöön. Sodan ja rauhan keskus Muistin palvelukokonaisuus muodostuu näyttelyistä, pedagogisesta oppimisympäristöstä, tietopalvelukeskuksesta, tapahtumista, myymälästä ja ravintolasta.

Sodan ja rauhan keskus Muisti muodostaa yhdessä Päämajamuseon ja Jalkaväkimuseon kanssa vetovoimaisen sotahistoriallisen kokonaisuuden. Sodan ja rauhan keskus Muistia valmisteltiin Mikkeliin esiselvityshankkeessa 2014 ja hankesuunnittelu toteutettiin 2017, jonka pohjalta tiedekeskuksen pää- ja arkkitehtisuunnittelua on jatkettu yhteistyössä Sodan ja rauhan keskus Muistin kanssa.

Rakennus on neljäkerroksinen betoni- ja tiilirakenteinen rakennus, jonka rinnalla on puurakenteinen, yksikerroksinen entinen ruokalarakennus. Päärakennuksen pohjoispäädyssä sijaitsevan Päämajamuseon tiloissa ei suoriteta varsinaisia muutos- ja korjaustöitä. Museo on urakan aikana toiminnassa. Tarjouspyyntö koskettaa piha-aluetta ja pääsääntöisesti vain Sodan ja rauhan keskus Muistin käyttöön tulevia tiloja.

Kohde toteutetaan jaettuna urakkana, jolloin tilaajalla on vahvempi ote suunnitteluun ja toteutusratkaisuihin.

Kaupungin sisäisen hankintaohjeen mukaan taloudellisesti merkittävissä (hankinta-arvoltaan yli 1 M€) hankinnoissa tulee kilpailutusasiakirjat hyväksyä lautakunnassa ennen niiden julkaisua.

Rakennuksen muutos- ja korjaustöille on varattu talousarviosuunnitelmassa 3,0 M€ vuosille 2019 - 2021. Hankkeelle on saatu Opetus- ja kulttuuriministeriön avustusta 300 000 euroa. Hankkeen koko on kustannusarvion mukaan 3,0 M€.

Tarjouspyynnön mukaan valintaperusteena on halvin hinta. Laatukriteerit on asetettu vähimmäisvaatimuksena.

Hankinnasta on tehty hankinnan erityispiirteiden tunnistaminen ja hankinnan yritysvaikutusten arviointi. Hankinnasta on järjestetty keskustelutilaisuus (markkinavuoropuhelu) 8.1.2019 sekä 29.1.2019. Hankinta ylittää kansallisen kynnysarvon, mutta ei EU kynnysarvoa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy Sodan ja rauhan keskus Muistin tarjouspyyntöasiakirjat.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tilapalvelut/Saija Himanen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.